Hilkka Kemppi Tukevasti ilmassa

Kuntavaalit 2017 - Keskustanuorten merkittävä koetinkivi

  • Kuntavaalit 2017 - Keskustanuorten merkittävä koetinkivi

Huhtikuussa 2017 käydään Suomessa kuntavaalit, mahdollisesti myös maakuntavaalit. Nämä vaalit asettavat Keskustanuorille tulevan kaksivuotiskauden tärkeimmän koetinkiven. Kuntavaalien kautta ovat järjestöön tulleet monet Saarikot, Jäätteenmäet ja Rehnit: tulevaisuuden kansalliset, kansainväliset sekä järjestölliset vaikuttajat. Kuntavaalit ovat perinteisesti olleet myös merkittävä mahdollisuus tehdä jäsenhankintaa. Kuntavaaleissa on kyse siitä, miten nuorkeskustalainen näkemys kuuluu paikallisyhteisöjen kehittämisessä. Kuntavaaleissa on kyse myös järjestön tulevaisuudesta.

Työ kuntavaalien eteen pitää aloittaa välittömästi. Me tarvitsemme kuntavaalikoulutusta niin liitto-, piiri- kuin kuntatasolla, tarvitsemme vahvan mentorointijärjestelmän uusien ehdokkaiden tueksi ja kuntalaisaloitepankin, josta nuoret voivat hakea ideoita oman kunnan sisällä näkymiseen joko kuntalaisaloitteen tai valtuustoaloitteen muodossa. Ehdokashankintaan on käytävä avoimin silmin ja kuntavaaliohjelman laadintaan on ryhdyttävä kentältä näkemyksiä keräten.

Vaalien tavoitteet pitää asettaa kunnianhimoisesti, mutta realistisesti. Esimerkiksi Pohjois-Savossa oli edellisten kuntavaalien myötä jokaisessa 21 kunnassa, yhtä lukuun ottamatta, nuori keskustalainen valtuutettu. Tällaisen tilanteen pitää jatkossa olla todellisuutta yhä useammassa maakunnassa. Myös sen, mikä viime vaaleissa toteutui vaikkapa Jouni Ovaskan  Hämeenkyrössä tai Katri Kulmunin Torniossa, tulisi saada toistumaan yhä useammassa kunnassa, sillä tarvitsemme nuorkeskustalaisia vaikuttajia lautakunta- ja valtuustopaikkojen ohella myös kuntien korkeimmille vaikuttamisen paikoille. Erityisenä haasteenamme on saada keskustalaisia ja nuorkeskustalaisia päättäjiä suurten kaupunkien valtuustosaleihin.

Tulevissa vaaleissa yhdessäkään kunnassa ei saisi olla keskustalaisia ehdokaslistoja, joista puuttuvat alle 30-vuotiaat ehdokkaat. Keskustanuorten tulee muistuttaa “täräkästi” kunnallisjärjestöjä nuorten ehdokkaiden tärkeydestä. Nuorten ehdokkaiden etsiminen ei saa olla vain Keskustanuorten tehtävä, sillä kyseessä on puolueen tulevaisuus. Nuoret ehdokkaat ovat monelle kunnalle ja myös keskustalaiselle kunnallisjärjestölle kohtalonkysymys.

Meidän on kannustettava nuoria vaikuttamaan oman kotikuntansa ja maakuntansa kehittämiseen. Kokemukset viime vaaleista ovat osoittaneet, ettei nuoruus ja tuoreus ole ehdokkaalle taakka, pikemminkin päinvastoin. Kunnissa janotaan raikasta voimaa harmaantuviin valtuustoihin.

Pidän tärkeänä, että Keskustanuorten kädenjälki on mukana myös hallitusohjelmaan kirjatussa tulevaisuuden kunta -hankkeessa. Sote-uudistus tulee muuttamaan radikaalisti kuntien tehtävälistaa, rahoitusta ja olemusta. Sen ohella, että keskitymme luomaan omaa nuorkeskustalaista käsitystämme tulevaisuuden kunnasta, on tässä tuhannen taalan paikka jakaa näkemystämme myös muille.


Meidän on lähdettävä siitä, että huhtikuussa 2017 juhlimme hilpeissä tunnelmissa kovan työn jälkeen toteutunutta nuoren keskustan esiinmarssia kuntien ja kaupunkien valtuustoihin. Samalla haluan kuitenkin korostaa, ettei liiton tuen ja työn tule loppua vaali-iltaan. Nuoret kuntien luottamushenkilöt tarvitsevat tukea ja areenan keskinäiselle keskustelulle sekä vertaistuelle. Monet nuoret valtuutetut kohtaavat roolissaan samankaltaisia haasteita. Järjestönä voimme olla luomassa nuorten luottamushenkilöidemme tueksi vertaisoppimisen foorumeita, paitsi maakunnallisesti, myös valtakunnallisesti.

Nykyisiä Keskustanuorten aktiiveja kannustan rohkeuteen: lähtekää ehdolle. Tulevaisuuden kunnassa on päätöksenteon kohteena ihmisen kokoisia asioita. Johtajana aion olla näyttämässä esimerkkiä  ja lähteä ehdolle tulevissa kuntavaaleissa. Kotikunnassani Asikkalassa innostustani kuntapolitiikkaan on tuettu kutsumalla mukaan valtuustoryhmän kokouksiin ja kuuntelemalla nuoria näkemyksiäni yhä uudelleen. Tällaista tukea me kunnallisjärjestöiltä tarvitsemme, sillä nuorten menestyminen kunnallisvaaleissa on kaikkien yhteinen tehtävä.


Keskustanuorten kentällä on valtavan paljon kunta- ja kuntavaaliosaamista. Tuota osaamista haluan puheenjohtajana kanavoida yhteiseen käyttöön.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat