Hilkka Kemppi Tukevasti ilmassa

Hyvinvointivaltio + osallisuus = luottamusyhteiskunta

Politiikkaa on leimannut syksyllä 2015 puhe kestävyysvajeesta ja kansakunnan kantokyvystä. Väestön ikääntyminen, palvelukentän rakenne ja talouskasvun hiipuminen ovat tuottaneet suuria muutostarpeita. Näinä päivinä varaudumme kuulemaan päätöksiä niin sote-uudistuksesta kuin palveluiden rahoituksesta eri politiikan sektoreilla.

Väestömme jakaantuu entistä vahvemmin hyvä- ja huono-osaisiin. Suomalaiset ovat toisaalta entistä terveempiä ja elävät pidempään kuin aiemmilla vuosikymmenillä, mutta samalla tulo- ja terveyserot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet. Myös maaseudulla asuvat kokevat hyvinvointinsa huonommaksi kuin kaupunkilaiset.

Hyvinvointivaltio on murroksessa, mutta samalla osoittanut itsensä yhä elintärkeäksi. Elintärkeydestä kertoo sekin, että kansalaisten kannatus hyvinvointivaltiota kohtaan on haasteista huolimatta vahvalla perustalla.  

Keskustanuorten periaateohjelma rakentaa luottamusyhteiskuntaa, joka nojaa vahvasti ihmisten osallisuuteen. Osallisuus on mahdollisuutta opiskeluun, työhön, harrastamiseen ja ystävään. Osallisuus on mahdollisuutta nauttia luonnosta, kulttuurista, vaikuttaa ja olla onnellinen.

Minulle nuorkeskustalainen luottamusyhteiskunta on hyvinvointivaltio, jossa kansalaisyhteiskunta on vahvasti läsnä. Luottamusyhteiskunta on parempaa lähidemokratiaa. Se on kansalaisen kumppanuutta kunnan kanssa ja vuoropuhelua paikallisten päätöksentekijöiden kanssa. Se on tasavertaisuutta, keskustelua ja avoimuutta.

On ajateltava niin, että meillä ei ole varaa jättää käyttämättä sitä osaamispääomaa, mikä järjestöissä ja yksittäisillä kansalaisilla on käytettävissään yhteisten päämäärien saavuttamiseen. On myös ajateltava niin, että kansalaisyhteiskunnan työ on työtä yhteisön omien jäsenten hyväksi.

Koen, että paikallistasolla tehdään tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin ratkaisevat teot ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja etenkin hyvinvoinnin ongelmien ratkaisemiseksi.

- Siksi meidän Keskustanuorina on oltava rakentamassa ja raivaamassa polkuja, joita pitkin jokainen ihminen pääsee kiinni mielekkääseen elämään.  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Kyllä jo motoa tarvittaisiin luottamusyhteiskunnan palauttamiseksi.

Toimituksen poiminnat