Hilkka Kemppi Tukevasti ilmassa

Metsästä, perheiden parhaasta ja talouden tasapainosta ei voida tinkiä

Keskusta päätti viime viikolla lähteä mukaan Antti Rinteen johdolla käytäviin hallitusneuvotteluihin. Vaalituloksemme jälkeen pidimme itsestään selvyytenä, että syntymässä on sinipuna - ei suinkaan punamultahallitus. Tilanne ei ole Keskustalle helppo rökäletappion jälkeen. On päivän selvää, että hallitus syntyy punamulta pohjalta vain, jos Keskustalle tärkeät kynnyskysymykset tulevat kirjatuiksi hallitusohjelmaan.

  • En ole valmis joustamaan muun muassa metsän kestävästä käytöstä, perheiden vapaudesta valita itselleen paras tapa jakaa perhevapaat enkä ylisukupolvisesti kestävästä taloudesta. On paljon kysymyksiä, joista tämä hallituspohja voi varmasti olla samaa mieltä. Ne liittyvät koulutukseen panostamiseen, vanhustenhoidon epäkohtiin ja yllättävää kyllä, myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, edustaja Kemppi linjaa Keskustan kynnyskysymyksistä.

Keskusta ja vihreät ovat olleet vaalien alla napit vastakkain metsäpolitiikassa. Mikäli hallitusohjelma ei hyväksy metsän kestävää hyödyntämistä, ei hallitusohjelmaa synny. Viime viikkoinakin puhututtaneet Metsä Groupin hankkeet Kemissä ja Raumalla lisäävät puun käyttöä noin kuudella miljoonalla kuutiolla, mikä vie kokonaishakkuut lähelle kestäväksi arvioitujen hakkuumäärien rajaa.

  • Pidän uu­sia teh­das­hank­kei­ta hy­vi­nä uu­ti­si­na. Talouden kannalta on tär­ke­ää mah­dol­lis­taa met­sä­sek­to­rin te­ol­li­set in­ves­toin­nit Suo­mes­sa, jos­sa stan­dar­dit ja val­von­ta on maa­il­man huip­pua. Koska uusien tehtaiden modernit tuotteet ottavat tilaa myös maa­il­man­mark­ki­noil­la van­ha­nai­kai­sil­ta ja saas­tut­ta­viin teh­tai­siin pe­rus­tu­val­ta tuo­tan­nol­ta, on hankkeilla myös positiivisia ympäristövaikutuksia.

Myöskään perheiden valinnan mahdollisuuksista ei voida tinkiä. Ihmiset eivät halua poliitikkojen sanelevan perhevapaita, vaan haluavat itse päättää hoitovapaiden jakamisesta. Mallin tulee olla sellainen, että se kannustaa myös isiä jäämään nykyistä paremmin kotiin. Tämä ei ole ilmaista.

  • Perheiden parasta ei voi valita liian tiukoilla kiintiöillä eduskunnan kabinetista, vaan perheet tulee nähdä monimuotoisina ja joustavien vaihtoehtojen arvoisina. Lisäksi Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteet perheen tuen uudistamiseksi ja lisäämiseksi tulee pitää mukana, Kemppi muistuttaa.

On myös selvää, että hallitusohjelmassa yhteisten verorahojen käytön tulee rakentua kestävälle pohjalle ja Suomen talouden tulee olla tasapainossa vuonna 2023. Työpaikkoja tulee lisätä ja muun muassa yritysten verotusta ei ole varaa kiristää. 

  • Keskusta pitää tiukasti kiinni näistä kynnyskysymyksistä ja koko Suomen tasapuolisesta huomioimisesta neuvotteluissa. On aika olla sisukas ja tiukka.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Pitkä on kommentti mutta niin on perheiden kärsimyksetkin olleet ja ovat,suomen edelleen laittomasti toimivassa ns.lastensuojelussa,josta EI ole saanutkaan vuosikausiin mitään mediassa kirjoittaa,varsinkaan vaalien alla.

Siinä alkua:

Keskustanaiset eivät tunnu lainkaan perehtyvän sen paremmin lainsäädäntöön kuin tutkimustietoon aloitteita laatiessaan. Keskustanaisten aloite avoimesta adoptiosta huostaanoton vaihtoehtona lähtee aikuisten, ei lapsen edusta, on heikosti laadittu ja perustuu pelkkiin oletuksiin tutkimustiedon sijasta. Sillä tulee läpimennessään olemaan yhtä vaurioittavia seurauksia lasten ja vanhempien oikeusturvaan ja hyvinvointiin kuin Keskustan aiemmin junailemilla varhaisen puuttumisen ja sijaishuollon ensisijaisuudella, huostista palkitsevalla lastensuojelukertoimella, hallinto- oikeusmenettelyllä ja valvomattomalla perhehoidolla.

1) Avoin adoptio ei ole vaihtoehto vaan alkusoitto huostaanotolle. Adoptiolapsilla on todettu kohonnut riski joutua sijoitetuksi kodin ulkopuolelle.

2) Avoin adoptio ei ole käytännössä avoin. Adoptiolaki tai sosiaalihygieniaan ja poislähettämisen kulttuuriin perustuvat lastensuojelukäytännöt eivät takaa lapsen oikeutta pitää yhteyttä syntymäperheeseen vaan yhteydenpito jää adoptiovanhempien ja sosiaalityöntekijöiden hyvän tahdon varaan. Kun lastensuojelua hallitsee neoliberaali riskiregiimi ja perheiden varhaisen tuen muodot on jätetty kehittämättä, odotettavissa on, että avoimesta adoptiosta tulee viimesijaisen toimenpiteen sijaan ensisijainen toimenpide, joka tehdään - kuten useat nykyiset huostaanototkin- vastoin lasten ja vanhempien tietoa ja tahtoa.

3) Keskustanaisten aloite on jyrkässä ristiriidassa hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman eli LAPE- hankkeen kanssa, jonka tavoitteena on asiakaslähtöisyys, valinnanvapaus, vanhemmuuden vahvistaminen ja varhaisen tuen ja peruspalvelujen ensisijaisuus.

4) Keskustanaiset perustavat aloitteensa tutkimattomaan oletukseen, että sijaisvanhemmat haluaisivat adoptoida sijoitettunsa, joista he ansaitsevat n. 2500/ kk. Soitto minkä hyvänsä kaupungin sijaishuoltoyksikköön olisi varmistanut, että ongelmana on pikemminkin se, että sijaisvanhemmat lakkaavat pitämästä yhteyttä sijoitettuihin sijaishuoltosopimuksen lakattua.
Sijaisvanhemmuus on usein ammatti ja elinkeino, ei sijoitettuja läpi elämän kantava ihmissuhde.
Miksi Keskustanaiset lähtee palvelemaan sijaisvanhempien vähemmistöä omissa perheissään viihtyvien lasten enemmistön kustannuksella?

5) Adoptio ei ole mikään lastensuojelukeino toisten keinojen joukossa. Niin Euroopan ihmisoikeussopimus kuin Lapsen Oikeuksien Sopimus ( LOS) korostavat lapsen oikeutta elää omien vanhempiensa kanssa. Ehdotus pysyvästä huostaanotosta tai avoimesta adoptiosta huostaanoton vaihtoehtona tai lastensuojelukeinona on ihmisoikeussopimusten vastainen ja vaarantaa vakavasti lasten ja perheiden oikeuksia ja jo valmiiksi heikkoa oikeusturvaa.

Ehdotus avoimesta adoptiosta on edesvastuuton tilanteessa, jossa oikeusasiamies on todennut lastensuojelun vakavaksi perus- ja ihmisoikeusongelmaksi ja tutkimustieto lastensuojeluprosessien laillisuudesta ja seurauksista puuttuu.
Adoptioiden laillisuutta tai lapsen edun mukaisuutta ei pystytä valvomaan niin kauan kun lastensuojelujärjestelmä toimii huostaanottoihin ja vieraannuttamiseen tähtäävällä häiriöorientaatiolla, alan ettisiä normeja ei noudateta, alalta puuttuvat riippumattomat tuomioistuimet, tutkimustieto, valvonta, seuranta, tulosvastuu, toimivat avohuollon tukimuodot ja oikeussuojakeinot perheille ja työntekijöiden vastuu- ja korvausvelvoitteet väärinkäytöksistä.

​Keskustanaisten tulisi viimeistään nyt havahtua siihen tosiasiaan, että toimelias tietämättömyys on vaarallista- etenkin lastensuojelussa.

Lue myös:
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/adoptio-ei...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/tuottoisa-...
http://www.lokakuunliike.com/avoin-kirje-blogi/hyv...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/lastensuoj...
http://www.lokakuunliike.com/maria-syvaumllaumln-b...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/tuusulan-l...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/rikollisil...
http://www.lokakuunliike.com/myyraumln-blogi/dialo...
http://www.lokakuunliike.com/myyraumln-blogi/aila-...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/tuomittu-s...

Ja toki on hyvä muistuttaa myös siitä,että KESKUSTA on istunut PERHE JA PERUSPALVELUMINISTERIN pallilla vuosikaudet ja ollut NAISKANSANEDUSTAJANSA voimin ajamassa uudistettua lastensuojelulakia suomeen,HUOSTAKERTOIMINEEN sieltä PERHEHOITOLIITON pallilta.jOPAS ALKOI TAPAHTUMAAN:huostabisnes jatkoi kasvuaan ja JATKAA EDELLEEN.SUOSITTELEN jokaista suomalaista lukemaan faktoja näiden kerholaisten hankkeista ,ja siitä miten niissä on unohdettu kokonaan ne "asiakkaat" joita nämä verorahoilla tehtävät pikku operaatiot koskettavat!

Tärkeintä on saadd asuomeen PUOLUEETON TAHO,joka puolustaa PERHEIDEN OIKEUKSIA JA ASIOITA ILMAISELLA PALVELULLA,JA PERHETUOMIOISTUIN sekä pois HALLINTO-OIKEUDESTA näiden kerholaisten OMAT EDUSTAJAT,jotka siellä huostaanottohakemuksiaan leimattavaksi tarjoilevat.Näiden daamien hankkeissa unohtuu AINA ne ASIANTUNTIJAT,kun sosiaaliviranomaiset ja nämä saat kerholaisten edustajat leikkivät niitä kokemusasiantuntijoita.

Omavalvonta= ei valvontaa

Lokakuun liike on erittäin huolestunut sosiaalihuollon tiedonhallinnasta, jossa ei ole huomioitu asiakkaiden oikeusturvaa ja AVIn ja VALVIRAn sosiaali- ja terveydenhuollon 2015- 2019 valvontaohjelmasta, jonka mukaan palveluiden laatu ja sisältö varmistetaan ensisijaisesti omavalvonnalla, joka on jo osoittautunut toimimattomaksi ja riittämättömäksi. Esimerkiksi sosiaalipalveluja ei yleensä tutkita riippumattoman tutkimustahon tekemillä isoilla satunnaisotannoilla vaan vain joko haastattelemalla sosiaalityöntekijöitä omasta työstään tai antamalla heidän valita haastateltavat asiakkaat.

​Sosiaalityön tiedonhankinta- ja tutkimuskäytännöillä on tuotettu osittaista, virheellistä ja vinoutunutta tietoa ja estetty asiakkaiden osallisuus ja palvelujärjestelmäpuutteiden ja väärinkäytösten ilmitulo. Valvomattomat ja vinoutuneet tiedonkeruumenetelmät ovat johtaneet myös virheellisiin toimintastrategioihin ja -painotuksiin, jotka ovat entisestään syventäneet avunpyytäjien ahdinkoa.

Lokakuun liike suosittaa, että palveluiden laatu ja sisältö varmistetaan vastaisuudessa työntekijöiden ja organisaatioiden omavalvonnan sijaan suoraan asiakkaille ilman välikäsiä toimitettavilla asiakaskyselyillä ja haastattelupyynnöillä, taltioimalla asiakastapaamiset, julkistamalla saatu asiakaspalaute ja toistuvat huomautukset ja tuomiot palveluntuottajien internetsivuilla sekä toimistoihin jalkautuvilla ihmisoikeusvalvojilla.

Ilman palvelunkäyttäjiä suunniteltuun lastensuojelulakiin koottiin kaikki sellaiset asiat ja toimenpiteet, joiden jo ennakkoon voitiin arvioida tuottavan vakavia ongelmia; varhainen puuttuminen, asiantuntijavallan lisääminen, lastenpsykiatriset tiimit ja heikko oikeuslaitos. Työryhmä toteutti viranomaisen toiveet ja sai aikaan kriisin. Lastensuojelulakia on jouduttu uudistamaan viime vuosina lähes 20 kertaa.

Olisiko perheiden palveluita suunniteltaessa viimein mahdollista kuulla asiantuntijoita eli palveluja käyttäviä vanhempia ja lapsia ja ottaa heidät mukaan- ei koristeiksi- vaan aidosti osallisiksi palveluiden suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin?

Lue myös:
http://www.lokakuunliike.com/opasinfo.html
http://www.lokakuunliike.com/leeni-ikosen-blogi/ka...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/lastensuoj...
http://www.lokakuunliike.com/myyraumln-blogi/sijai...
http://www.lokakuunliike.com/leeni-ikosen-blogi/ka...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/lastensuoj...
http://www.lokakuunliike.com/tiina-liljebergin-blo...
http://www.lokakuunliike.com/myyraumln-blogi/laste...
http://www.lokakuunliike.com/leeni-ikosen-blogi/ju...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/lastensuoj...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/vetoomus-e...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/lastensuoj...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/lastensuoj...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/banaali-pa...
http://www.lokakuunliike.com/leeni-ikosen-blogi/ha...
http://www.lokakuunliike.com/leeni-ikosen-blogi/tu...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/tuottoisa-...
http://www.lokakuunliike.com/henri-auteron-blogi/s...
http://www.lokakuunliike.com/elena-maria-uusitalon...
http://www.lokakuunliike.com/myyraumln-blogi/yksi-...
http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/edunvalvon...

Mauno Voutilainen

Kunhan aktiivimalli perutaan ja eläketuki tulee mahdolliseksi valita,sitä mukaa,kun pitkäaikaistyötön täyttää 60.

Mauno Voutilainen

Aktiivimalli pois ja eläketuki mahdolliseksi, heti kun ikityötön täyttää 60. Täytin juuri, hulluneläkkeet on valituksessa vakuutusoikeudessa, saa pelätä 9 €/vrk "tarjouksia", karenssia ja oikeasti hulluksi tulemista.

Toimituksen poiminnat